Usein kysytyt

Henkilökohtainen apu on toisen henkilön antamaa välttämätöntä apua, jota vaikeavammainen tai pitkäaikaista, toimintakykyä rajoittavaa sairautta sairastava henkilö tarvitsee kyetäkseen elämään mahdollisimman itsenäisesti ja toteuttaakseen omia toiveitaan omassa elämässään.

Henkilökohtainen apu voi kohdistua:

● jokapäiväisiin henkilökohtaisiin toimiin (esim. pukeminen, riisuminen, syöminen, juominen, hygienian hoito jne.)
● kodinhoidollisiin tarpeisiin (kotisiivous, tavanomaiset ulkotyöt, pyykkihuolto, ruoanlaitto, leivonta jne.)
● asiointeihin (kaupassakäynti, lääkäri- ,pankki yms. asioinnit)
● ulkoiluun, retkiin
● yhteiskunnalliseen osallistumiseen
● sosiaaliseen osallistumiseen
● harrastuksiin
● työhön ja opiskeluun

Tämän hetkisen lainsäädännön mukaan henkilökohtaista apua käyttävän henkilön on itse kyettävä ilmaisemaan oma tahtonsa ja toiveensa käyttäessään henkilökohtaista apua.

Henkilökohtaista apua haetaan ottamalla yhteyttä oman kunnan sosiaalitoimistoon joko sosiaalityöntekijään tai sosiaaliohjaajaan. Hän ohjaa sinua hakemuksen jättämisessä ja tekee kanssasi kirjallisen palvelusuunnitelman, jossa päivittäinen ja muu avuntarpeesi kartoitetaan. Palvelusuunnitelma toimii henkilökohtaisen avun päätöksen pohjana. Sosiaalityöntekijä tai sosiaaliohjaaja tekee asiasta kirjallisen päätöksen.

Henkilö, jolla on pysyvä tai pitkäaikainen avun tarve joko vaikeavammaisuuden tai sairauden vuoksi. Henkilökohtaista apua käyttävän tulee itse ilmaista halukkuutensa hakea henkilökohtaista apua ja kyetä ilmaisemaan henkilökohtaisen avun käyttöön liittyviä toiveita ja odotuksia. Henkilökohtaisen avun myöntämiselle ei ole ikärajaa.

Henkilökohtaisen avun käyttämisestä ei koidu, eikä missään olosuhteessa saa koitua sen käyttäjälle kustannuksia. Henkilökohtaisen avun järjestämistapoja on monia, mutta kaikissa vaihtoehdoissa palvelu on asiakkaalle maksuton.

Henkilökohtainen apu voidaan myöntää jos henkilön vaikean vamman tai toimintakykyä pysyvästi tai pitkäaikaisesti rajoittavan sairauden vuoksi tarvitsee toisen henkilön avun suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista.

Henkilökohtaisen avun tarkoitus on auttaa henkilöä toteuttamaan omia valintojaan omia toimia suorittaessaan. Tästä syystä avun myöntämisen edellytyksenä tällä hetkellä on, että avun tarvitsija itse kykenee määrittelemään avun sisällön. Henkilökohtaista apua ei ole tarkoitettu tilanteisiin, jossa henkilön avun tarve muodostuu pääasiassa hoidosta, hoivasta ja valvonnasta. Hakijan yksilölliseen tilanteeseen henkilökohtaisen avun osalta osaa vastata parhaimmin oman kuntasi sosiaalityöntekijä tai sosiaaliohjaaja.

Saat kuntasi sosiaalitoimistosta listan hyväksytyistä palvelutuottajista, joista valitset itsellesi sopivimman palvelutuottajan. Henkilökohtainen apu on nimensä mukaisesti hyvin lähellä elämääsi tuleva palvelu, ja on erittäin tärkeätä, että koet itsemääräämisoikeutesi ja päätäntävaltasi säilyvän palvelua käyttäessäsi.

On hyvä pysähtyä hetkeksi miettimään itsellesi tärkeitä asioita henkilökohtaisessa avussa. Onko sinulla toiveita ja odotuksia avustajasi suhteen ja haluatko itse saada valita avustajasi? Valitse silloin sellainen palvelutuottaja, joka tarjoaa yksilöllisiä ja räätälöityjä ratkaisuja sinun tarpeittesi mukaisesti.

Henkilökohtainen apu on äärimmäisen herkkä palvelumuoto ja henkilökemia sinun ja avustajasi välillä on erittäin tärkeä rooli. Palvelutuottajan erityisosaaminen sinulle tärkeissä asioissa luo erinomaiset edellytykset onnistuneelle henkilökohtaiselle avulle. Joillekin palveltutuottajille henkilökohtainen apu on pitkäaikainen päätoimiala, ja vastaavasti toisille yrityksille se voi olla tuoreempi sivutoimiala muiden palveluiden ollessa pääosassa yrityksen palvelutarjonnassa.

Tutustu siis palvelutuottajien tapaan tuottaa henkilökohtaista apua, ja valitse yritys, jonka tapa toimia vastaa parhaiten omia ajatuksiasi. Asiakkaana olet luonnollisesti myös oikeutettu vaihtamaan palvelutuottajaa, mikäli haluat muutosta palveluihin.

Henkilökohtainen avustajasi auttaa sinua toteuttamaan omia valintojasi omassa elämässäsi. Määrität siten itse pitkälti avustajasi työtehtävät sen mukaan, mitä milloinkin haluat tai koet tarpeelliseksi arjessasi tehdä. Muistathan kuitenkin noudattaa työsuunnitelmassasi työlainsäädännön ja työturvallisuuden periaatteita. Epäselvissä tilanteissa kannattaa kysyä neuvoa palvelutuottajalta tai itse työnantajana toimiessasi työnantajaliitostasi.

Henkilökohtaisen avustajasi työtehtävät voivat olla esim. päivittäisissä toimissa avustamista kotona ja kodin ulkopuolella, kodinhoitoa, pyykkihuoltoa, puutarhanhoitoa, asiointeja ja kaupassa käyntiä, ruoanlaittoa ja leivontaa. Avustajasi voi auttaa sinua myös ulkoilemisessa, retkillä, harrastuksissa, opiskelussa ja työssä sekä muussa yhteiskunnan asioihin ja sosiaaliseen elämään osallistumisessa. Tarkista sinulle myönnetystä henkilökohtaisen avun päätöksestä, mihin toimiin sinulle on myönnetty henkilökohtainen apu. Näissä raameissa voit suunnitella avustajasi työtehtävät.

Kyllä. Järjestämme aina asiakkaan henkilökohtaisen avun yksilöllisesti asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaisesti. Esittelemme asiakkaalle hänen toiveittensa mukaisesti valikoituja avustajaehdokkaita, joista asiakas itselleen sopivalla tavalla valitsee henkilökohtaisen avustajan.

Konseptimme mukaisesti aluekoordinaattorimme ja Adato -yhteyshenkilömme palvelevat asiakkaita ja henkilökuntaamme koko maan alueella. Fyysiset konttorimme sijaitsevat tällä hetkellä Helsingissä, Vaasassa, Raaseporissa ja Torniossa.

Asiakkaaksimme pääset painamalla tästä, tai soittamalla suoraan 040-5377652

Puuttuuko sinun kysymys?

Voit täyttää sivussa olevan lomakkeen kysymykselläsi, niin vastaamme niin pian kuin mahdollista.

Voit myös soittaa: 040- 5377652

 

  • Kun lähetät viestin niin hyväksyt Elämäsi Adaton käyttää sinun tietojasi, Elämäsi Adaton tietosuojaselosteen mukaisesti.