2015
Autismi kirjon oireyhtymät ovat keskushermoston kehityshäiriöitä. Suomessa autismin kirjoon kuuluu noin 54 000 ihmistä, joista autistisia on noin 11 000.


1. Autismi

Autismi on tavallisesti synnynnäinen tai varhaisessa lapsuudessa puhkeava oireyhtymä. Ominaista ovat vakava-asteiset ja laaja-alaiset vajavuudet lapsen sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja viestintäkyvyissä. Lapsuusiän autismi eli Kannerin oireyhtymä on seurausta keskushermoston neurobiologisesta kehityshäiriöstä, joka on pysyvä ominaisuus ja kolme kertaa yleisempi pojilla kuin tytöillä. Kuntoutusmenetelmien sekä henkilökohtaisen avustajan avulla lapsen hoito ja vanhempien arki voivat helpottua.

Lue Autismia käsittelevä artikkeli täältä.2. Aspergerin oireyhtymä

Aspergerin oireyhtymä on vaihtelevia toiminnan esteitä aiheuttava neurobiologinen keskushermoston kehityshäiriö. Aistien välittämä tieto ja sen tulkinta on yksilöllistä ja eriasteisesti poikkeavaa Asperger-henkilöllä. Oireyhtymä on saanut nimensä itävaltalaisen lastenlääkärin ja erityispedagogiikan uranuurtajan Hans Aspergerin mukaan.

AS-henkilöt voivat ymmärtää asioiden merkityksiä ja mieltää ympäristöään eri tavalla. Ominaista ovat myös vaikeukset toisten ihmisten tunnetilojen ymmärtämisessä ja siihen johtuvat kommunikaatio-ongelmat sosiaalisessa vuorovaikutuksessa sekä erilaiset kaavamaiset käyttäytymistavat.

Usein Asperger potilas jatkaa yksityiskohtaista, monotonista tai nopeaa puhetta eikä huomaa jos toinen ei kuuntele tai haluaisi keskustella jostain toisesta aiheesta. Ystävyyssuhteet ja seurustelusuhteet ovat vaikeita Asperger-henkilölle erilaisten sosiaalisen sekä empaattisen käyttäytymisen poikkeavuuksien takia. Monet oireyhtymästä kärsivät ovat yliherkkiä äänille ja kosketukselle ja voimakkaat tunnetilat voi johtaa äkillisiin maltinmenetyksiin.

Aspergerin oireyhtymään ei ole olemassa parantavaa lääkehoitoa mutta erilaiset psyykenlääkkeet saattavat olla hyödyllisiä kun AS-henkilö kärsii ahdistuneisuudesta, masentuneisuudesta tai impulsiivisuudesta. Myös itsehoidosta voi olla paljon hyötyä sekä erilaisiin vertausryhmiin osallistumisesta.3. Rettin oireyhtymä

Rettin oireyhtymä aiheuttaa vaikeaa monivammaisuutta. Tämä erittäin harvinainen neurologinen sairaus ilmenee pelkästään tytöillä ja naisilla. Rettin oireyhtymä on yksi tyttöjen yleisimmistä kehitysvammaisuutta aiheuttavista oireyhtymistä, joka on vain harvoin perinnöllinen. Motorinen kehitys hidastuu noin puolivuotiaasta alkaen. Vauvaiän kehitys näyttää jokseenkin normaalilta mutta taantuminen alkaa 6-36 kuukauden iästä alkaen.

Yleensä nopean taantumisen myötä opitut puhetaidot häviävät ja käsien käyttötaidoissa tapahtuu merkittävä heikkeneminen tai jopa taitojen katoaminen. Seuraavaksi tapahtuu hitaampi taantuminen, jolloin voivat motoriset taidot heikentyä, pysyä ennallaan tai saattavat jopa hieman parantua motoriikan osalta. Muita oireita ovat autistiset piirteet sekä pään kasvun hidastuminen. Osalla henkilöistä voi olla myös myöhempi taantumavaihe, jossa liikuntakyky häviää.

Monille tulee noin 4-vuotiaana epilepsia ja yleensä Rett-henkilöt ovat puhekyvyttömiä tai käyttävät vain joitain puheilmauksia. Oireyhtymää ilmenee myös erilaisissa poikkeavissa muodoissa. Oireyhtymä on vakava ja parantumaton sairaus mutta vaihtoehtoisia hoitoja kuitenkin löytyy kuten kuntoutus sekä itsehoito.4. Disintegratiivinen kehityshäiriö

Kehityshäiriölle on ominaista, että lapsen kehitys vaikuttaa normaalilta noin 3-4-vuotiaaksi, jonka jälkeen tapahtuu taantuminen, josta aiheutuu muutaman kuukauden sisällä kokonaisvaltaisen tilan heikentyminen. Tyypillisiä seurauksia ovat sosiaalisten taitojen puutokset, motoristen taitojen heikkeneminen, virtsarakon ja suolen hallinnan menetys, kielellisen ilmaisun ja vastaanottamisen katoaminen sekä ylivilkkaus ja levottomuus. Taantumiskausi kestää noin vuoden, jonka jälkeen tilanne vakiintuu autismia muistuttavaan tilaan.


Autismin kirjoon kuuluvasta oireyhtymästä kärsivälle henkilökohtainen avustaja voi olla suuri apu arjen sujumisessa.
Elämäsi Adato järjestää henkilökohtaista apua. Ota yhteyttä tai käy lukemassa lisää henkilökohtaisesta avusta sivuiltamme.
Voit lukea lisää autismin kirjosta näiltä sivuilta:

Lue koko artikkeli »


 

Joulu lähestyy hurjaa tahtia ja fiilistelyt on jo aloitettu sisustamalla joulu verhoja ja erilaisilla joulu/tunnelma valoilla.

Toivottavasti pääsen käymään Joulubasaareissa tai myyjäisissä.

19.11 vietin 23-vuotis syntymäpäiväni. 
Vieraita piipahti ja sain muutamia lahjojakin.


Kiva oli!

Avustajatkin kävivät syömässä ja Juha-Tapion konsertissa jotta saisivat vähän iloa tähän pimeään kauteen.


Toivottavasti saataisi lunta että olisi vähän valoisampaa!

Jakakaa ja seuratkaa minun reissuani!

Lue koko artikkeli »Autismi on tavallisesti synnynnäinen tai varhaisessa lapsuudessa puhkeava oireyhtymä. Ominaista ovat vakava-asteiset ja laaja-alaiset vajavuudet lapsen sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja viestintäkyvyissä kuten puhumattomuus, kuuloon perustuvien aistimusten hahmottamisen vaikeudet ja kaavamainen käyttäytyminen.


1. Neurobiologinen keskushermoston kehityshäiriö

Autismin kirjoon kuuluva Kannerin oireyhtymä eli lapsuusiän autismi on seurausta keskushermoston neurobiologisesta kehityshäiriöstä. Autismin syyt ovat suurelta osin tuntemattomat. Kehityshäiriö on pysyvä ominaisuus ja noin kolme kertaa yleisempi pojilla kuin tytöillä. Useiden eri perintötekijöiden arvellaan lisäävän alttiutta autismin kehittymiseen. Yli 40-vuotiaiden isien lapsilla autismi on keskimäärin yleisempää. Myös erilaisilla äidin raskauden aikaisilla infektioilla ja ympäristössä olleilla myrkyillä epäillään olevan vaikutusta autismin syntyyn.

 

2. Diagnosointi

Autismi ilmenee useasti ennen kun lapsi on kolme vuotta vanha, vanhemmat voivat huomata autismiin liittyviä ongelmia lapsen kehittymisessään jo vauvaiästä alkaen. Autistivauvat saattavat olla ylireagoivia ja itkeä alituisesti tai alireagoivia ja äärimmäisen passiivisia käytökseltään. Epäillessä lapsessaan autistisia häiriöitä on vanhempien tärkeää kääntyä lähiviikkojen aikana lääkäriin tai lastenpsykiatrin puoleen. Ongelmien taustalla ei välttämättä aina ole autismi, voi myös olla kyseessä jokin hoidettavissa oleva neurologinen sairaus. Varhainen hoitoon hakeutuminen luo parhaat edellytykset lapsen pidemmän aikavälin hoidolle sekä kuntoutukselle. 


3. Oireet

Autistisella lapsella sekä aikuisella on vaikeuksia ymmärtää ja tulkita toisten ihmisten tunteita ja ajatuksia suoraan heidän eleistään ja ilmeistään. Tämän vuoksi autismista kärsivä voi vältellä katsekontaktia ja hänen omassa elekielessään ilmenee selviä puutteita. Autistinen henkilö saattaa olla reagoimatta tai vastaamatta ikään kuin ei kuulisi toista henkilöä. Hän ei myöskään pysty normaaliin tapaan jakamaan iloa tai ilmaisemaan kiinnostusta erilaisiin asioihin muiden lasten tavoin. Autistisen lapsen puheen kehitys on hidastunut tai hän ei opi lainkaan puhumaan. Usein autistinen lapsi kiintyy tuttuihin ja turvallisiin rituaaleihin tai rutiineihin, jotka auttavat lieventämään lapsen stressiä. Monesti autistinen lapsi on myös herkkä valoille, kosketukselle ja äänille, mutta ei näytä kuitenkaan usein tuntevan näistä kipua.


4. Käytöshäiriöitä ja erityislahjakkuutta

Autismin oirekuva ja oireiden voimakkuus vaihtelevat suuresti eri lapsilla. Monella autistisella lapsella esiintyy hyperaktiivisuutta, impulsiivisuutta tai käytöshäiriöitä. Iän myötä monien lasten käytösongelmat vähenevät ja he kykenevät luomaan toimivia suhteita toisiin ihmisiin. Monet etenkin lievemmästä autismista kärsivät lapset kykenevät kuntoutusmenetelmien kehittyessä elämään aikuisena itsenäistä elämää. Monet, ei kuitenkaan läheskään kaikki, autistiset lapset kärsivät myös eriasteisesta älyllisestä kehitysvammaisuudesta. Heidän kognitiiviset eli tiedolliset taitonsa voivat kuitenkin suurestikin vaihdella, jotkut saattavat oppia lukemaan hyvin ja jotkut ovat jopa keskimääräistä selvästi älykkäämpiä. Jotkut autistiset lapset ovat poikkeuksellisen lahjakkaita joillain alueilla, kuten matematiikassa, musiikissa tai kuvataiteissa ja heillä on usein hyvä visuaalinen muisti. Lapsella voi olla myös vahva mielenkiinto yksityiskohtiin kuten lelujen osiin eikä niinkään niiden käyttötarkoitukseen.

 

5. Autistisen lapsen hoito

Autismiin ei ole olemassa lääkettä mutta vaikeastikin autistiset lapset voivat hyötyä suuresti erilaisista erikoistuneista käyttäytymis- ja puheterapioista, joiden avulla lapsen viestintäkyvyt ja sosiaaliset taidot voivat kehittyä. Lapsen autistinen häiriö on luonnollisesti henkisesti vaikea asia vanhemmille. Lapsen hoito kotona voi olla ylivoimainen tehtävä, jolloin laitoshoito saattaa olla sekä lapsen että vanhempien kannalta paras ratkaisu. Kuntoutusmenetelmien parantumisen myötä yhä useammin lasten kuntoutus onnistuu kuitenkin parhaiten kotona. Vanhempia autistisen lapsen hoidossa voi auttaa myös henkilökohtainen avustaja.Lue myös 5-Faktaa MS-Taudista tästä!
Löydät lisää tietoa autismista näiltä sivuilta:
Terveyskirjasto
Autismi- ja Aspergerliitto
Autismisäätiö
Kehitysvammahuollon Tietopankki

Tästä voi jakaa tai seurata:

Lue koko artikkeli » 

Ruokapumppu Ruokapumppu

Syksyni on kulunut ihan rauhallisissa merkeissä. Ruokapumppu on ollut käytössä noin kuukauden ja pumpun käytön aikana ei ole ollut yhtään keuhkoputken tulehdusta, joten pumpun käyttöön otto oli ihan järkevää. Ruokaa valuu 150ml/tunnissa joten ruokailuun kuluu paljon aikaa päivässä. 

Näin pimeän tullen on kiva poltella kynttilöitä ja luoda tunnelmaa. Pyhäinpäivänä sytytimme kynttilän Leo-papan muistolle.

 

Veli, sisko ja minä! Veli, sisko ja minä!

Velipoika Antti ja sisko Saana istuivat iltaa kanssani, oli oikein kivaa kuunnella sisarusten juttelua.

 

Joulua kohti mennään ja kohtahan minäkin taas vanhenen vuodella! 
 Käykää lukemassa mitä muuta olen tehnyt:
 
Sallan päiväkirja 18/9
Sallan päiväkirja 30/7
Sallan päiväkirja 20/7

Jakakaa ja seuratkaa minun reissuani!

Lue koko artikkeli »

 
MS-taudin hoidossa lääkehoidon lisäksi itsehoidolla on suuri merkitys potilaan hyvinvoinnin kannalta. Oikeanlainen liikunta ja ruokavalio voivat helpottaa sairastuneen oireilua. Lue alta eri itsehoidon muotoja.

 
1. Liikunta

On tieteellisesti todistettu, että liikunnalla on myönteinen merkitys MS-potilaan toimintakyvyn ylläpitämisessä. Fyysinen aktiivisuus pitää yllä lihaskuntoa ja tasapainoa sekä auttaa vähentämään tulehdussairauksia. Sillä on myös suotuisa vaikutus henkilön mielialaan. Liikunta voi vähentää myös sydän- ja verisuonitauteja sekä tuki- ja liikuntaelintauteja.

Liikunta ei lisää MS-taudin aiheuttamia vaurioita, joten liikkumista ei tarvitse vältellä. Liikuntaharrastuksen kanssa on hyvä kuitenkin muistaa potilaan kyvyt sekä sairauden tuomat rajoitukset ja muutokset.

Jotkut kunnat järjestävät neurologisia sairauksia sairastaville soveltuvia liikuntaryhmiä. Suosittuja lajeja ovat esim. vesiliikunta, jooga, pilates, sauvakävely ja kuntosaliharjoittelu. Hyötyliikunta, kuten kaupassa käynti ja siivoaminen, ovat myös hyvää liikuntaa. Tärkeä on mennä omien voimien mukaan, mutta hyvä tavoite on yrittää pysyä liikkeellä tavalla tai toisella.2. Kuntoutus

Kuntoutuksen avulla voidaan helpottaa ja ehkäistä MS-potilaan oireita.

 • Fysioterapia keskittyy henkilön liikuntakyvyn parantamiseen.
 •  Puheterapia voi auttaa potilasta nielemisen ja puheenkäytön ongelmien kanssa.
 • Neuropsykologisen kuntoutuksen tavoite on auttaa potilasta oman toiminnan ohjaamisessa, nähdyn käsittelyssä ja visuomotoriikan vaikeuksissa kuten silmän ja käden yhteistyössä.
 • Toimintaterapian tavoitteena on edistää sairastuneen omatoimisuutta ja selviytymistä arjessa kuten töissä, kodissa ja vapaa-ajalla.


Nämä eri kuntoutuksen muodot voivat auttaa sairastunutta tapauskohtaisesti. On tärkeä harrastaa liikuntaa kuntoutuksen lisäksi, sillä nämä usein tukevat toisiaan.


3. Hygienia

Hyvä hygienia on tärkeä, sillä se ehkäisee infektioita, joiden vähentyminen voi lieventää potilaan oireita. Henkilökohtainen avustaja voi auttaa sairastunutta niin oman kodin siisteyden kuin henkilökohtaisen siisteyden kanssa. On myös olemassa apuvälineitä, jotka voivat auttaa MS-potilasta henkilökohtaisen hygienian kanssa.


4. Henkilökohtainen apu

Henkilökohtainen avustaja voi olla suuri apu MS-tautia sairastavan arjen sujumisessa. Avustaja voi auttaa vaikeaksi tulleissa arjen askareissa kuten ruoanlaitossa, kauppa käynneillä, vuodevaatteiden vaihdossa ja roskien viennissä. Parhaimmillaan henkilökohtainen avustaja on eräänlainen fyysinen sekä psyykkinen turva potilaalle.


Elämäsi Adato järjestää henkilökohtaista apua. Ota yhteyttä tai käy lukemassa lisää henkilökohtaisesta avusta sivuiltamme.5. Apuvälineet

Oikeanlaiset apuvälineet voivat helpottaa MS-potilaan arjen sujumista. Apuvälineet voivat auttaa potilasta mm. henkilökohtaisen hygienian (esim. pitkävartiset pesimet) ja pukeutumisen kanssa (esim. sukanvetolaite, nappikoukku, pukeutumiskeppi). Myös ruoanlaitto ja ruokailu voivat helpottua oikeiden apuvälineiden avulla. MS-tautia sairastavalle erilaiset liikkumiseen valmistetut apuvälineet ovat myös tarvittaessa suuri apu. Turvallisuutta voidaan parantaa esimerkiksi WC- ja suihkuistuimilla ja tukikahvoilla sekä erilaisilla liukuesteillä ja turvamatoilla.


6. Ruokavalio

Ruokavaliolla voidaan parantaa MS-potilaan tilaa.

 • Joillain potilailla eri ruoka-aineiden välttämisestä voi olla apua.
 • Aaltomaista MS-tautia sairastaville suositellaan monityydyttämättömiä rasvoja kuten auringonkukkaöljy, rasvaisia kalalajeja, runsaasti hedelmiä ja vihanneksia sekä välttämään sokerisia ja rasvaisia kakkuja sekä teollisesti valmistettuja ruokia, joissa on runsaasti tyydyttyneitä rasvoja, kuten makkaroita ja hampurilaisia.
 •  Toissijaisesti etenevää MS-tautia sairastavien on hyvä sovittaa ruokavalionsa omiin tarpeisiinsa. Tiukka ruokavalio ei ole usein tarpeen mutta tilannetta voi parantaa esimerkiksi käyttämällä vähemmän rasvaisia ruokia tai vähentämällä tarvittaessa alkoholin käyttöä. 
Lue myös 5-Faktaa MS-Taudista tästä!Löydät lisää tietoa MS-Taudista näiltä sivuilta:

Neuroliitto
​MS-Maailma
Käypä hoito
Terveyskirjasto
THL
Maskun neurolooginen kuntokeskus

 

Jakakaa tai seuratkaa:

Lue koko artikkeli »

Multippeliskleroosi eli MS-tauti on liikunta- ja toimintakykyyn vaikuttava keskushermoston sairaus, joka ilmenee yleisimmin nuorilla aikuisilla. Sairastusikä on tavallisesti 20-40-vuotiaana. Tautiin sairastuneita on Suomessa noin 7000 henkilöä ja tauti on kaksi kertaa yleisempi naisilla kuin miehillä.

 

1. Krooninen neurologinen sairaus

Syytä sairastumiseen ei vielä tiedetä, mutta mahdollisesti lapsuudessa sairastetut virusinfektiot ovat mukana laukaisemassa sairastumisen vanhempana. Myös perimä voi olla sairastumisen taustalla. Tutkimusten mukaan D-vitamiinin puute talviaikaan sekä tupakointi saattavat olla myös taudin laukaisevia tekijöitä.2. Diagnosointi

Taudin epäilyn herättyä, oireiden ja lääkärin tutkimusten perusteella, sen toteaa hermotauteihin perehtynyt lääkäri, eli neurologi. Diagnoosi varmistetaan magneettikuvauksella, jossa nähdään taudille tyypilliset pesäkemäiset tulehdusmuutokset aivojen valkeassa aineessa.

Tarvittaessa otetaan selkäydinnestenäyte, josta voidaan tutkia onko keskushermoston puolustusaktiivisuus lisääntynyt. Samalla voidaan sulkea pois muiden keskushermoston tautien mahdollisuus. Taudin diagnoosin toteamiseksi tarvitaan siis selvät tautiin sopivat oireet sekä taudille tyypilliset magneettikuva- sekä selkäydinnestemuutokset.


 

3. Vaiheittain etenevä tauti

Taudin oireet johtuvat demyelinaatioista eli aivojen, selkäytimen ja näköhermon paikallisista tulehdusmuutoksista. Demyelinaatiossa hermojen tuoja- tai viejähaarakkeita ympäröivä eristekerros, myeliiniproteiinivaippa, joka sekä suojaa että helpottaa solussa kulkevien sähköimpulssien kulkua, vaurioituu paikallisen tulehdusprosessin myötä. Jostain syystä elimistön omat puolustussolut luulevat, että myeliini on elimistölle vierasta ainetta, joka on tuhottava. Täten oireet ovat vaihtelevia ja riippuvat siitä missä keskushermoston osassa demyelinaatiopesäkkeet sijaitsevat. Tämän takia myös oireita esiintyy eri puolilla kehoa.

 

4. Yksilölliset oireet

Yleisimpiä alkuoireita ovat näön hämärtyminen toisessa silmässä ja raajojen tuntoaistin häiriintyminen, lisäksi voi esiintyä raajojen lihasheikkoutta, kaksoiskuvia, tasapainovaikeuksia, huimausta, puhehäiriöitä, suolen ja virtsarakon toimintahäiriöitä sekä uupumusta.

MS-taudin oireet tulevat tyypillisesti aaltomaisina; syntyy uusia oireita, jotka sitten väistyvät tai vanhat oireet voivat pahentua. Vuosien kuluessa pahenemisvaiheet jäävät tavallisesti pikku hiljaa pois ja henkilöllä alkaa hidas mutta tasainen heikentyminen liikunta- ja toimintakyvyssä. Toisessa selvästi harvinaisemmassa muodossa tauti aiheuttaa heti alusta asti tasaista liikunta- ja toimintakyvyn heikentymistä.
5. Taudinkulku

Kenelläkään potilaalla ei ole täysin samaa taudinkulkua, mutta keskimäärin sairauden alusta kestää 20 vuotta siihen kun potilas tarvitsee liikkumiseensa apuvälineitä. Suurella osalla tauti on kuitenkin melko vähäoireinen, eikä myöskään juuri lyhennä elinikää, joitain harvinaisia hyvin vaikeita tilanteita lukuun ottamatta.
Löydät lisää tietoa MS-Taudista näiltä sivuilta:
Neuroliitto
​MS-Maailma
Käypä hoito
Terveyskirjasto

 

Jakakaa tai seuratkaa:

Lue koko artikkeli »
Sysksy käynnistyi tiimi palaverilla avustajien kanssa. Sovittiin uuden työvuorolistan käyttöön otosta ja muistakin juoksevista asioista. Suunnitelmiin myös pientä ”rentoutusiltaa” porukalla.


Kuvassa: Citaatti joka pukee koti seinää

Nyt olen viettänyt paljon aikaa kotosalla sairastelun jatkuessa. Aika on kulunut sisustaessa uudelleen asuntoa (tauluja verhoja ym. pientä tavaraa)

Sofia on myös ollut luonani yötä ja sunnuntaiaamuna oli kiva ”chillailla” kaksistaan minun sängyllä musiikkia kuunnellen.

 Avustajan tyttö kävi myös vierailulla koiransa kanssa.

Aina ilmojen salliessa käymme kuitenkin ulkoilemassa. Rajalla/ikanolla on kiva käydä eikä matkakaan ole kuitenkaan pitkä.

Lue koko artikkeli »

Kesäsuunnitelmiini tuli hieman muutoksia, pitkään vaivanneen keuhkoputkentulehduksen takia.

Monen lääkekuurin jälkeen on vieläkin vähän puolikuntoinen olo.

Yhdeksänvuotias veljentyttö Sofia on kuitenkin onneksi käynyt melkein päivittäin luonani pitämässä minulle seuraa.

On kuunneltu Robiniä, tanssittu, puhalleltu saippuakuplia ja istuskeltu auringossa terassilla.

Sofia on ollut myös yökylässä luonani aina silloin tällöin.

Olen saamassa lähiaikoina uuden apuvälineen, sähköpyörätuolin, joten avustajani joutuvatkin ajokortin ajoon.

Toivon kovasti, että kuntoni tästä kohenee ja pääsisin vielä syksyllä lähtemään pienelle reissulle.

Salla


Edellinen Sallan päiväkirja

FACEBOOK
TWITTER

 

Lue koko artikkeli »Pääasiassa kaikki liikkumiseni, kuten siirtyminen tuolista toiseen tai sänkyyn, tapahtuu nostolaitteen avulla. Nostolaite parantaa turvallisuuttani ja helpottaa avustajien työskentelyä.

Kaksi vuotta sitten minulle laitettiin peg-nappi, jonka kautta ruokailuni tapahtuu letkun avulla. Pystyn syömään kuitenkin esimerkiksi jäätelöä, hattaraa ja hedelmäsosetta, joten joskus saan toki makuelämyksiä suun kautta. 

Kävimme aurinkoisena päivänä pieneläintallilla. Kerran hevonen puraisi minua polvesta ja ihooni jäi hampaanjäljet. 

Maskihengityksen kautta saan 2-4 kertaa päivässä kortisonia sekä keuhkoja laajentavaa lääkettä, joka auttaa ja helpottaa toistuvissa keuhkoputkentulehduksissa. 

Omalla terassillamme on mukava viettää välillä aikaa ja ihailla kukkia.

Robin - Kipinän hetki ft. Elastinen

Salla


Edellinen Sallan päiväkirja 

Facebook
Twitter

Lue koko artikkeli »

Pienten juhlien merkeissä limusiiniajelua ja ruokailu ravintolassa.

Limusiini millä mentiin ravintolaan.

Ravintola Umpitunnelissa katsomassa kahden avustajan kanssa teatteriesitystä, jossa teemana Olavi Virta.

Kuvassa: Olavi Virta teemaisen teatterin esiintyjät.

Öölifesteillä esiintymisillään koleassa ja hieman sateisessa ilmassa lämmittivät mieltä Juha Tapio ja Jari Silanpää. Oikein kivaa oli!

Kampaamo Tatjaana leikkasi minulle uuden "lookin" ja kotona avustajat värjäsivät tukkani punertavaksi. Tuli heino!

Velipoika Antti ja eno Lasse rakensivat minulle hienon terassin yhdessä päivässä. Kiitos pojille!

Nyt kalusteita hankkimaan ja kukkia lisäksi! 

Lue koko artikkeli »
Minulla alkoi eilen 29.6. neljä viikkoa kestävä kesäloma.

Käyn varmaankin parin päivän reissulla avustajieni kanssa jossakin lähistöllä kuten Oulussa tai Rovaniemellä. Toivottavasti lämpimät ja aurinkoiset säät suosisivat nyt sateiden jälkeen.

Siskoni poikaystävä käy usein moikkaamassa ja auttamassa kun tarvitsen.

 

Seisomatelineellä harjoittelu kuuluu myös päivittäiseen ohjelmaani. Seison kerralla jopa 45 minuuttia.

Lähden nyt tulevana lauantaina Öölifesteille katsomaan Juha Tapiota, Jari Sillanpäätä, Paula Koivuniemeä ja Elonkerjuuta.

Ja aurinkoa aion ottaa niin paljon kuin mahdollista!


Salla


Edellinen Sallan päiväkirja

Facebook

 

Lue koko artikkeli »

Sallan äiti kertoo:

Tyttölapsen syntymä oli suuri ilo sillä perheessä oli jo entuudestaan kaksi poikaa. Sallan sairastuminen kahden viikon ikäisenä oli suuri shokki ja iski rankka epätietoisuus siitä mitä tulisi käymään ja miten mentäisiin eteenpäin. Sairaalareissu Kemissä ja Oulussa kesti yhteensä kolme kuukautta, jonka jälkeen kotiuduimme. Tästä taas alkoi taistelu saada Salla mm. kuntoutukseen.

Perheemme on aina yrittänyt elää normaalia elämää ja Salla on ollut pienestä pitäen mukana esimerkiksi jalkapallo - ja jääkiekkokentillä.
Suuri apu ja henkinen tuki olivat myös perheleirit, joihin osallistuimme muutaman kerran. Siellä sai vaihtaa ajatuksia muiden saman läpikäyneiden kanssa.

Tämä 23-vuotinen tie ei ole aina ollut helppo kulkea, on kaaduttu, itketty ja naurettu, mutta aina on noustu ja jatkettu eteenpäin.
Kuten eräässä laulussa sanotaan ”tie on pitkä ja kivinen mutta älä pelkää, otan sinut vaikka reppuselkään ja puolet huolistasi kannan, älä luovuta vielä!” Tällä hetkellä voin väittää ja tiedän, että Salla elää onnellista ja täysipainoista elämää avustettuna 24 tuntia vuorokaudessa, ihan tuossa naapurissa.Salaisuuden lapsi

Eilen Herralle enkelit tuumivat näin:
On aika syntymän uuden,
hyvin paljon rakkautta tarvitsee
tämä lapsi salaisuuden.

Hänen kasvunsa ei liene nopeaa,
ei hän saavuta tähtiä siellä.
Paljon hellyyttä kaipaa hän ihmisiltä,
joita kohtaa hän elämän tiellä.

Ehkei koskaan hän nauraa ja leikkiä voi,
ei sanoja mietteilleen löydä.
Kovin monissa paikoissa sopeudu ei,
saa hän vammaisen nimellä käydä.

Siispä huolella kotinsa valitkaamme,
hän saakoon elämää täyttä.
Herra, etsi vanhemmat joita voit tähän
erikoistehtävään käyttää.

Heti tehtävän arvoa huomaa he ei
ja niin ehkä onkin hyvä,
mutta lahjana lapsosen mukana on
luja usko ja rakkaus syvä.

Pian alkavat varmaan he ymmärtää
minkä aarteen suuren he saikaan
saavat iloita heikosta, hennosta
salaisuuden lapsesta taivaan!


"Salaisuuden lapsi" on runo, joka on tuonut toivoa ja voimia matkan varrella. Se löytyi Oulusta sairaalan seinään kirjattuna.

 
Edellinen Sallan päiväkirja

Facebook


 

Lue koko artikkeli »

Elämässäni tapahtui suuri muutos vuonna 2004, jolloin muutimme Ruotsiin Haaparannalle.

Muutto Ruotsiin muutti kaiken, sillä siellä oli avustajapalvelu, josta sain heti kolme avustajaa. Kun asuin Torniossa minulla ei ollut yhtään avustajaa.

Koulua jatkoin Suomen puolella vielä muutaman vuoden. Viimeiset 5 kouluvuotta kävin koulua Ruotsissa.

Avustajapalvelu valittiin Ditt Livin kautta. Avustajat saimme valita itse ja työnantajavastuun hoiti yritys, joten helppoa ja huoletonta asiakkaalle. Nykyään minulla on yhteensä kuusi avustajaa.

Kun olen itse saanut valita avustajani, olen saanut valita oikeat ihmiset ympärilleni ja valinnanteko on minulle muutenkin erittäin tärkeää koska näin säilytän itsemääräämisoikeuteni.


Edellinen Sallan päiväkirja

Seuraa Sallan elämää Elämäsi Adaton blogilla!

Facebook
 

Lue koko artikkeli »

Oppivelvollisuuteni alkoi 6-vuotiaana, jolloin minun olisi pitänyt olla viikko Kolpeneella Rovaniemellä, koska Torniossa ei ollut minulle luokkaa eikä opettajaa.

Lain mukaan minulla oli oikeus käydä koulua omalla paikkakunnallani, joten äitini taisteli oikeuksistani ja näin sain jonkin tasoista opetusta kotikunnassani. Seuraavana vuonna meitä olikin sitten jo 2 oppilasta.

Monenlaista taistelua on käyty matkan varrella eri virastojen kanssa, mutta opittu on, ettei periksi saa antaa.

Seuraavassa tekstissä kerron millainen suuri muutos tapahtui vuonna 2004.Edellinen Sallan päiväkirja


Seuraa Sallan elämää Elämäsi Adaton blogilla!

Facebook

Lue koko artikkeli »


Tykkään seurata muotia ja trendejä avustajieni kanssa. Yllä on kuvia koruista ja meikeistäni, joita on hauska kokeilla äitini avustuksella.

Jokaista päivää piristää myös suloinen koirani Seri, joka on sylissäni ensimmäisessä kuvassa.


/ Salla


Seuraa Sallan elämää Elämäsi Adaton blogilla!

Facebook

Lue koko artikkeli »
 

Synnyin Torniossa vuonna 1992. Olin 10 pisteen vauva ja painoin syntyessäni 3,2 kg.

Kahden viikon ikäisenä iholleni ilmestyi pieniä näppyjä ja kuumeilin hieman. Lääkärin ensi epäilys aivokalvontulehdus muuttuikin sitten infektion aiheuttamaksi rajuksi aivokuumeeksi, joka tuhosi aivoston melkein kokonaan.

Minut luokitellaan vaikeasti monivammaiseksi. En pysty itsenäisesti liikkumaan, mutta kommunikoin ilmeillä. Olen täysin muiden avun tarpeessa 24 tuntia vuorokaudessa.

Elän kuitenkin täysipainoista elämää. Minulla on koira nimeltä Seri (kuvassa) ja neljä sisarusta; kaksi vuosina 1983 ja 1985 syntynyttä isoveljeä ja vuosina 1994 ja 1997 syntyneet pikkusisko ja pikkuveli.

Perheeni on pitänyt minua alusta asti yhdenvertaisena perheenjäsenenä. Teen kaikkea mitä sisaruksenikin tekevät.


/Salla


Seuraa Sallan elämää Elämäsi Adaton blogilla!

Elämäsi Adato Facebookissa
 

Lue koko artikkeli »

Minun nimeni on Salla. Olen 23 – vuotias ja asun omassa asunnossani 5 avustajan avustamana.

Osallistun avustettuna kaikkeen mahdolliseen mistä pidän. Minusta on mukava käydä esimerkiksi musiikkitapahtumissa kuten konserteissa ja festivaaleilla. Olen ollut katsomassa Robinin ja Cheekin keikkoja. Tykkään käydä myös teatterissa ja kesällä olla mukana lauluilloissa.

Minulla on avustusta vuorokauden ympäri. Neljä päivää viikosta vietän aikaa toimintakeskuksessa avustajani kanssa.

Lähden ainakin kerran vuodessa 2-3 päivän hotellilomalle kahden avustajani kanssa. Useimmiten matkustamme lomakohteeseen junalla.

Seuraan avustajieni kanssa muotia ja trendejä, joten tykkään meikata, pukeutua ja käydä kampaajalla kuten muutkin ikäiseni.
Liikuntarajoitteistani huolimatta elän täysipainoista ja itsenäistä elämää.

 /Salla

Seuraa Sallan elämää Elämäsi Adato blogilla!


Elämäsi Adato Facebookissa
 

Lue koko artikkeli »


Palvelusetelillä tarkoitetaan kunnan sosiaalisten- ja terveyspalveluiden, kuten henkilökohtaisten avustajapalveluiden, myöntämää sitoumusta korvata palveluiden tuottajan antaman palvelun kustannuksen kunnan ennalta määrittelemään arvoon asti.
Nykyinen sosiaali-ja terveydenhuollon palveluseteli tuli voimaan 1.8.2009.

Vaikevammainen henkilö voi siis hakea kunnalta palveluseteliä ja myönnetyllä setelillä saada henkilökohtaista avustajapalvelua tiettyyn arvoon asti, tavallisesti 10 - 40 tuntia kuukaudessa. Arvo määritellään jokaiselle palvelusetelin saajalle henkilökohtaisesti. Palvelusetelin arvo voi olla tasasuuruinen tai se voi olla riippuvainen henkilön tuloista. Kunnalla on vastuu määrätä palvelusetelin arvo siten, että se on henkilön kannalta kohtuullinen.

 Palvelusetelin saadessaan henkilö voi valita:
- työnantajamallin, jossa henkilö toimii itse avustajansa työnantaja, tai
- palveluntuottajamallin, jossa hän valitsee yksityisen tai julkisen palveluntuottajan, joka toimii henkilön puolesta avustajan työnantajana. Palveluntuottaja on asiakkaalle ilmainen.

Vinkkejä:
 •  Palvelusetelin saajalle palveluntuottajan valitseminen on usein helpompi vaihtoehto kuin työnantajamalli
 •  Palveluntuottajan valinnut henkilö saa vaikuttaa täysin avustajansa valinnassa palveluntuottajan kautta
 • Voit valita palveluntuottajaksesi julkisen yrityksen tai yksityisen yrityksen kuten Elämäsi Adato Oy
 •  Palveluseteli on sen saajalle ilmainen
 •  Koska kyseessä on oma hyvinvointisi kannattaa palvelusetelin saajan miettiä huolellisesti kumpi malli sopii hänelle itselleen parhaiten
 •  Hyvä palveluntuottaja auttaa mielellään asiakasta kaikissa henkilökohtaiseen apuun liittyissä asioissa


Lue lisää Elämäsi Adatosta täältä, tai voit laitaa sähköpostia info@elamasi.com tai soittaa 040 53 77 652.

Elämäsi Adato Facebookissa!


Voit lukea lisää palvelusetelistä täältä, täältä ja täältä. 
Lue koko artikkeli »

Elämäsi Adato Oy:n valttina on pitkään kasvanut kokemus.

Perustimme yrityksen vuonna 2006 Ruotsissa nimellä Ditt Liv i Norr, joka toimii edelleen Sosiaalihallituksen myöntämällä toimiluvalla henkilökohtaisen avun järjestäjänä.Tämän toimiluvan saamiseksi edellytetään tarkkojen laatuvaatimusten toteutumista, ja yhtä lailla sama laadukas osaaminen löytyy myös Suomen puolelta Elämäsi Adaton palveluista.

Lähes kymmenen vuoden kokemuksella. Autamme tekemään avun saamisen mahdollisimman helpoksi.

Lue lisää toiminnastamme kotisivuiltamme tai ota yhteyttä puhelimitse tai sähköpostilla!

Puh: 040 5377652

Sähköposti: info@elamasi.com


Elämäsi Adato nyt Facebookissa!
 

Lue koko artikkeli »