Kilpailun säännöt!

Järjestäjä
Elämäsi Adato Oy (myöhemmin tekstissä käytetään termiä arvonnan järjestäjä)
Yhteystiedot: Laivanvarustajankatu 3, 00140 Helsinki
 
Osallistumiskelpoisuus
Kilpailuun voivat osallistua kaikki yli 18-vuotiaat henkilöt, jotka sallivat henkilötietojensa käsittelyn arvonnan yhteydessä. Yrityksen työntekijöillä ja heidän perheenjäsenillään, jotka ovat olleet tekemisissä tämän arvonnan järjestämisen kanssa, ei ole osallistumisoikeutta. Arvonnan järjestäjällä on oikeus jättää huomioimatta sellaiset osallistujat, jotka eivät ole noudattaneet tämän arvonnan ehtoja.
 
Arvontaan osallistuminen
Arvontaan osallistuvat kaikki osallistumisaikana Elämäsi Adaton antaman sivuston arvontalomakkeen täyttäneet henkilöt.
 
Osallistumisaika
Osallistumisaika arvonnalle on 3.10-21.10.
 
Palkinnot
Palkinto/Palkinnot arvotaan arvontaan osallistuneiden kesken. Palkintoa ei voida vaihtaa rahaksi. Palkinto on ilmoitettu tähän sivun viittaavaan julkaisun yhteydessä.

Arvonnan suorittaminen
Arvonta suoritetaan 3.10-21.10 kaikkien arvontaan, arvonnan ehtojen mukaisesti, osallistuneiden henkilöiden kesken. Arvonnan voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti joko sähköpostitse tai puhelimitse. Mikäli voittaja ei vastaa kahden viikon sisällä arvonnasta ja ilmoituksesta, palkinto arvotaan uudelleen. Palkinto toimitetaan voittajalle postitse tämän ilmoittamaan postiosoitteeseen. Arvonnan järjestäjä suorittaa postituskulut. Palkinto toimitetaan ainoastaan Suomessa olevaan postiosoitteeseen. Voittajan nimeä ei julkaista julkisesti.
 
Järjestäjän vastuu
Arvonnan järjestäjä vastaa palkinnoista maksettavan lakisääteisen arpajaisveron suorittamisesta. Arvontaan osallistunut henkilö vapauttaa arvonnan järjestäjän kaikesta vastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen arvontaan osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta. Palkinnon voittaja vapauttaa arvonnan järjestäjän kaikesta vastuusta liittyen palkinnon myöhempään käyttöön tai siinä ilmeneviin vikoihin ja myös siitä vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä. Tämä ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajasuojalain mukaisia oikeuksia. Arvonnan järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin.
 
Muut ehdot
Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan arvonnan ehtoja ja sääntöjä.
 
Henkilötietojen käsittely
Arvonnan yhteydessä kerättäviä henkilötietoja voidaan käyttää sähköiseen suoramarkkinointiin henkilötietolain ja EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Tietoja voidaan käyttää sähköiseen suoramarkkinointiin ainoastaan, jos osallistuja on antanut tähän suostumuksensa. Osallistujien henkilötietoja käsitellään tietosuojaselosteessa kuvattujen toimintojen mukaisesti.