Palveluasuminen kotiin

Elämäsi Adatossa henkilökohtaisen avun voi yhdistää kotipalvelun kanssa saumattomaksi kokonaisuudeksi. 

 

Kun henkilökohtainen apu yksin ei riitä kattamaan asiakkaan itsenäistä selviytymistä kotona, voidaan asiakkaalle myöntää henkilökohtaisen avun lisäksi myös kotipalvelua. Nämä ovat kaksi erillistä sosiaaliviranomaisen päätöstä, mutta ne voidaan nivouttaa palvelumallimme avulla saumattomaksi kokonaisuudeksi.

 

Kun sekä henkilökohtaisen avun järjestäminen että kotipalvelun hankitaan asiakkaalle Elämäsi Adatolta, voimme yhdessä asiakkaan kanssa suunnitella myönnetyistä palveluista sellaisen kokonaisuuden, joka parhaalla mahdollisella tavalla kattaa päivittäisen avuntarpeen kotona ja kodin ulkopuolella sekä mahdollistaa osallistumisen yhteiskunnallisiin ja sosiaalisiin aktiviteetteihin.

 

Käytännössä palveluista syntyy asiakkaalle kokonaisuuden ja jatkuvuuden tunne. Turvallisuuden ja yksilöllisyyden tunne lisääntyy, kun oma avustaja-hoitaja voi antaa asiakkaan tarvitseman avun sekä henkilökohtaisen avun kuin kotipalvelunkin osalta.

 

Kun asiakkaalle räätälöidään edellä kuvatun kaltaista palvelukokonaisuutta kotiin, huomioidaan esimerkiksi avustaja-hoitajan ammattipätevyystarve sen pohjalta, mitä työn ammatillisesti korkealuokkainen hoitaminen vaatii. Ratkaisut ovat aina yksilöllisiä ja ne suunnitellaan huolella yhdessä asiakkaan sekä hänen asuinkuntansa sosiaalitoimen kanssa.

 

Palveluasumisen järjestämisestä kotiin kannattaa kysyä lisää. Vastaamme mielellämme niin asiakkaiden kuin sosiaaliviranoimaisten kysymyksiin! 

Lue myös henkilökohtainen apu sivu tästä!

Puhleinnumero
Sähköposti