Autismin kirjon 4 oireyhtymää
Autismi kirjon oireyhtymät ovat keskushermoston kehityshäiriöitä. Suomessa autismin kirjoon kuuluu noin 54 000 ihmistä, joista autistisia on noin 11 000.


1. Autismi

Autismi on tavallisesti synnynnäinen tai varhaisessa lapsuudessa puhkeava oireyhtymä. Ominaista ovat vakava-asteiset ja laaja-alaiset vajavuudet lapsen sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja viestintäkyvyissä. Lapsuusiän autismi eli Kannerin oireyhtymä on seurausta keskushermoston neurobiologisesta kehityshäiriöstä, joka on pysyvä ominaisuus ja kolme kertaa yleisempi pojilla kuin tytöillä. Kuntoutusmenetelmien sekä henkilökohtaisen avustajan avulla lapsen hoito ja vanhempien arki voivat helpottua.

Lue Autismia käsittelevä artikkeli täältä.2. Aspergerin oireyhtymä

Aspergerin oireyhtymä on vaihtelevia toiminnan esteitä aiheuttava neurobiologinen keskushermoston kehityshäiriö. Aistien välittämä tieto ja sen tulkinta on yksilöllistä ja eriasteisesti poikkeavaa Asperger-henkilöllä. Oireyhtymä on saanut nimensä itävaltalaisen lastenlääkärin ja erityispedagogiikan uranuurtajan Hans Aspergerin mukaan.

AS-henkilöt voivat ymmärtää asioiden merkityksiä ja mieltää ympäristöään eri tavalla. Ominaista ovat myös vaikeukset toisten ihmisten tunnetilojen ymmärtämisessä ja siihen johtuvat kommunikaatio-ongelmat sosiaalisessa vuorovaikutuksessa sekä erilaiset kaavamaiset käyttäytymistavat.

Usein Asperger potilas jatkaa yksityiskohtaista, monotonista tai nopeaa puhetta eikä huomaa jos toinen ei kuuntele tai haluaisi keskustella jostain toisesta aiheesta. Ystävyyssuhteet ja seurustelusuhteet ovat vaikeita Asperger-henkilölle erilaisten sosiaalisen sekä empaattisen käyttäytymisen poikkeavuuksien takia. Monet oireyhtymästä kärsivät ovat yliherkkiä äänille ja kosketukselle ja voimakkaat tunnetilat voi johtaa äkillisiin maltinmenetyksiin.

Aspergerin oireyhtymään ei ole olemassa parantavaa lääkehoitoa mutta erilaiset psyykenlääkkeet saattavat olla hyödyllisiä kun AS-henkilö kärsii ahdistuneisuudesta, masentuneisuudesta tai impulsiivisuudesta. Myös itsehoidosta voi olla paljon hyötyä sekä erilaisiin vertausryhmiin osallistumisesta.3. Rettin oireyhtymä

Rettin oireyhtymä aiheuttaa vaikeaa monivammaisuutta. Tämä erittäin harvinainen neurologinen sairaus ilmenee pelkästään tytöillä ja naisilla. Rettin oireyhtymä on yksi tyttöjen yleisimmistä kehitysvammaisuutta aiheuttavista oireyhtymistä, joka on vain harvoin perinnöllinen. Motorinen kehitys hidastuu noin puolivuotiaasta alkaen. Vauvaiän kehitys näyttää jokseenkin normaalilta mutta taantuminen alkaa 6-36 kuukauden iästä alkaen.

Yleensä nopean taantumisen myötä opitut puhetaidot häviävät ja käsien käyttötaidoissa tapahtuu merkittävä heikkeneminen tai jopa taitojen katoaminen. Seuraavaksi tapahtuu hitaampi taantuminen, jolloin voivat motoriset taidot heikentyä, pysyä ennallaan tai saattavat jopa hieman parantua motoriikan osalta. Muita oireita ovat autistiset piirteet sekä pään kasvun hidastuminen. Osalla henkilöistä voi olla myös myöhempi taantumavaihe, jossa liikuntakyky häviää.

Monille tulee noin 4-vuotiaana epilepsia ja yleensä Rett-henkilöt ovat puhekyvyttömiä tai käyttävät vain joitain puheilmauksia. Oireyhtymää ilmenee myös erilaisissa poikkeavissa muodoissa. Oireyhtymä on vakava ja parantumaton sairaus mutta vaihtoehtoisia hoitoja kuitenkin löytyy kuten kuntoutus sekä itsehoito.4. Disintegratiivinen kehityshäiriö

Kehityshäiriölle on ominaista, että lapsen kehitys vaikuttaa normaalilta noin 3-4-vuotiaaksi, jonka jälkeen tapahtuu taantuminen, josta aiheutuu muutaman kuukauden sisällä kokonaisvaltaisen tilan heikentyminen. Tyypillisiä seurauksia ovat sosiaalisten taitojen puutokset, motoristen taitojen heikkeneminen, virtsarakon ja suolen hallinnan menetys, kielellisen ilmaisun ja vastaanottamisen katoaminen sekä ylivilkkaus ja levottomuus. Taantumiskausi kestää noin vuoden, jonka jälkeen tilanne vakiintuu autismia muistuttavaan tilaan.


Autismin kirjoon kuuluvasta oireyhtymästä kärsivälle henkilökohtainen avustaja voi olla suuri apu arjen sujumisessa.
Elämäsi Adato järjestää henkilökohtaista apua. Ota yhteyttä tai käy lukemassa lisää henkilökohtaisesta avusta sivuiltamme.
Voit lukea lisää autismin kirjosta näiltä sivuilta: